Hur tänker resande och de som bestämmer?

När jag 25/4 2012 var på dialogmöte om kollektivtrafik tillsammans med Region Halland fick jag veta att deras strategi för att nå målen med antalet nya resande var att minska restiden bland annat genom att minska antalet hållplatser.

Eftersom jag inte har särskilt långt att åka med bussen ser jag avståndet till hållplatsen som ett större problem. Samma tankeskillnad som finns mellan mig och Region Halland verkar nu också finnas mellan boende i Veberöd och Skånetrafik.

Läs och fundera: Skånskan.se och Skånska Dagbladet.

Vidare kan ni hitta Region Hallands kollektivtrafikplan här.