Andra delen

Vid sju års ålder börjades skolan som var belägen ca 7 km från hemmet. Lektionen börjar kl 08.00 på morgonen och slutade omkring kl 15.00. Cykel fanns inte utan det var till att promenera de 7 km till och från skolan medhavande ett par smörgåsar och en liten flaska mjölk lindad i tidningspapper för kylans skull. Allt förvarades i unikabox eller ryggsäck.

Varje dag var det läxläsning vid hemkomst. Bibel och psalmbok var ett måste att kunna. Vissa dagar i klass 4-6 förekom träslöjd 2 timmar i veckan. Lärarna var stränga då de t.o.m. på rasterna gick runt och höll uppsikt över samtliga ungar och om någon gjort fuffens blev det örfilar och kvarsittning efter skolans slut.

Söndagar och sommarlov var de tider som ägnades åt lite fritid med lek i skog och mark, fiske i närliggande vattendrag, bärplockning m.m. Plocka bär fick göras inte endast i skog utan även i träd på eftersommaren. S.k. svarta moreller kunde man plocka i 5 lit krukor för 5 öre st/kruka. Kyrkbesök gjordes sällan men i varje fall minst varje julotta. Till kyrka och skola kunde vara jobbigt att gå på vintertid med dåligt öppnade vägar och mycket snö. Snöröjning gjordes med träplogar som drogs av ett par hästar. Det var svårt för barnen då t.ex. skidor saknades.

Skoltiden varade under sex (6) klasser, fortsättningsskola 2 terminer samt konfirmation. De två sistnämnda utfördes parallellt med varandra. Efter avslutad skolgång vid ca 12 års ålder var det dags att söka sitt eget uppehälle. Under konfirmationstiden var den första anställningen stalldräng med arbete på gården kl 05.00 -19.00 på de läsfria dagarna. Bostaden då blev ett iordningställt rum i ett uthus.

Det var inte bättre förrDessbättre har dessa tider runnit undan och dagens ungdom kan aldrig tänka sig ett sådant dåtida förhållande.