Det handlar inte om de svenska bönderna

Det handlar i första hand inte om att värna de svenska bönderna. Det handlar om allas vår framtid, om en hållbar framtid fri från penicillinresistenta bakterier.


Bönder varnar för USA-avtal

Handelsavtal kan vara bra, men att låta jakten på billigaste varan vara i fokus och därmed sätta våra egna medvetna miljö- och hälsoprioriteringar ur spel är helt enkelt inte vettigt. Det är rent av oklokt.

Vissa ideologiska saker går helt enkelt inte att förhandla bort.

Beroendet av olja

Alla vet kanske inte att Ryssland är världens största oljeproducent med ca 14% av marknaden. Samtidigt hade Saudiarabien sin produktionstopp 1980, Iran sin 1974 och Venezuela 1997, för att nämna några.

Om man väger samman vilka stater och länder som producerar olja, hur efterfrågan verkar öka och reserverna och produktionen förutspås minska står vi inför några intressanta saker.

Det är inte bara av miljömässiga skäl vi bör bli fossillfria utan också för att inte bli beroende av enstaka, vad gäller styrelseskickets stabilitet avser, instabila länder.

En hållbar framtid

Jag läser lite om utvecklingen i världen och hur vi har det med jordens resurser, bland annat i Plan B 3.0.

I år hade vi gjort slut på jordens resurser 13 augusti och lever sedan dess på ”kredit”.

Om varje kines 2030 spenderar sin inkomst på samma sätt som en amerikan gjorde 2007/08 så:

  • kommer Kina behöva dubbelt så mycket papper som producerades i hela världen 07/08
  • kommer de ensamt ha 240 miljoner fler bilar än som fanns totalt i världen 07/08 dvs 1,1 miljard resp 860 miljoner
  • för att serva alla bilar behöver Kina asfaltera en lika stor yta som det 07/08 planterades ris på
  • behöver Kina 98 miljoner tunnor olja per dag när hela produktionen 07/08 var 86 miljoner per dag och kanske aldrig blir högre

Då har vi inte räknat Indien, som kanske blir ännu större, eller de andra utvecklingsländerna runt om i världen.

Känns det hållbart?

Privat eller offentligt? Snarare bättre tillsyn.


Jag lyssnade på Birgitta Ohlsson i Synfält framåt från 8 september. Under ett avsnitt med kortare frågor pratas det bland annat om riskkapitalister och Krösus Sork-liknande figurer (15:53). I detta sammanhang så säger hon bland annat:

Det kommer alltid finns företag som bara är inne för Mammon och det… när det handlar om skola, vård och omsorg måste man kanske vara lite mer försiktig för det handlar om skattepengar.

Birgitta Ohlsson i Synfält Framåt
Birgitta Ohlsson i Synfält Framåt

Här tycker jag hon uttrycker sig lite knepigt.

Det finns många marknader som handlar om skattepengar och som till stora delar består av privata aktörer, däribland infrastruktur.

Skillnaden mot de områden som Birgitta Ohlsson nämner är att det i inte handlar om saker utan i stället om människor.

Det är därför vi ska vara försiktiga. Inget annat.

För det krävs bättre tillsyn.

Intressedemokrati

En del frågor är man intresserad av och rent av brinner för. Då vill man gärna vara med och bestämma via folkomröstningar eller under ännu mer direktdemokratiska former.

”Jag vill att Najaden ska stanna i Halmstad! Folkomröstning!”

I de allra flesta fall är man dock inte särskilt intresserad av frågorna som hanteras av och inte heller beredd att ta ansvaret av konsekvenserna beslutet får. Har ni någonsin läst igenom handlingarna till ett KF-möte?

Därför överlåter vi beslutsrätt och ansvar till politikerna genom vår representativa demokrati. På gott och ont.

Jobb och miljö

Som brukligt är läser jag både ledaren och insändarna i Hallandsposten och emellanåt står där saker som är intressanta. Idag var en sån dag.

Ständigt och jämt säger (S) sig värna om jobben, men de gör det samtidigt som de tar med den andra handen, i form av höjda arbetsgivaravgifter och moms, allt för att försöka vara ett bra alternativ, men istället blir det bara värre.

20140324-215958.jpg
Foto: Hallandposten

(Mp) säger sig i sin tur värna miljön och det genom att höja bensinskatten samtidigt som de vill tvinga fram fler tankstationer för alternativa miljöbränslen. De stationer som redan idag känner av sämre lönsamhet jämfört tätortsstationer kommer med stor sannolikhet att råka än värre ut om de får ännu en pålaga vilket i sin tur påverkar boende och verksamma på landsbygden i stor utsträckning.

Läser alltså att MP är inget för glesbygden och kan inte mer än instämma.

Det finns bättre alternativ än SD

Jag läser idag att Anny Berglin slutar som skribent på Inte rasist men för att under valrörelse helhjärtat ägna sig åt att visa att det finns bättre partier att rösta på än SD. Hon avslutar med ett sista inlägg om retorik som känns igen.

Jag är inte rasist men…

Jag håller med henne helt och fullt och medan jag läser hennes inlägg kommer jag att tänka på följande som jag skrivit om i ett inlägg från i höstas och som jag valt att förändra lite här:

« Däremot fanns det en stor oro över den muslimska invandringen. Folket var rädda för att utlänningarna skulle ta deras jobb, att den egna kulturen och det egna språket skulle utraderas. Invandrarna beskylldes också för att vara kriminella.

Han och en del av hans klasskamrater var däremot motståndare till den muslimska invandringen. För dem handlade det om ”ett försvarskrig mot framryckande islamisering”. Någon egen erfarenhet av denna fara hade de inte. »

Jag är medveten om att man genom att byta ut ord kan få vilken vinkling som helst, men jag tycker ändå att det visar en del av en trolig verklig agenda. Jag nyttjar också samma disclaimer som Anny gör.

« Och nu måste jag i vanlig ordning, när man gör nån slags jämförelse som innefattar sverigedemokrater, lägga in en liten disclaimer. Jag säger inte att SD är ett nazistiskt parti. Jag säger inte att Jimmie Åkesson är som Hitler. Jag säger inte att SD låter exakt som Hitler […]. Men nog känns retoriken till stor del igen? »

Det må vara så att många partier har klantat till det med den aktuella politiken och inga bra förslag har presenterats och att SD därför attraherar många missnöjda väljare MEN! – SD är inte ett rent missnöjesparti. De har alldeles för många företrädare som gång efter annan avslöjas ligga bakom de mest vidriga kommentarer. En del sparkas ut men partitopparna får stanna, komma tillbaka efter timeout eller rent av konsulta. Det kan med väljares missnöje som kraft kommer att medföra många hemskheter om de får bestämma.

Tänk er för ordentligt. Det är genom att sätta press på seriösa partier och själva bidra som vi kommer nå förändring och förbättring – inte genom att stödja SD. Jag tror det kommer bli mycket värre då.

Låt oss som Anny avlutar «Prata om SD, prata om deras politik och ställa dem mot väggen.»


När jag nästan avslutat inlägget slås TVn på och jag ser en rosenrasande Hitler skrika på tyska i Inglorious Basterds. Jag får en känsla av att det jag gör är rätt.

Länkat om landsbygden

Landsbygden börjar bli en av de viktigaste frågorna för ett hållbart Sverige i framtiden. Centerpartiet har ansett det länge och nu när valåret snart är här är det fler partier som tar upp frågan. I ett inslag från TV4 Skaraborg kallat En bonde söker sitt parti tas några av de reella problemen upp.

Annie Lööf
Annie Lööf

Annie Lööf visar på vikten av att se hela landet och har utmanat Miljöpartiets Gustav Fridolin på debatt om landsbygden och som en upptakt gjorde SVTs Mats Knutsson Rakt på med de båda i onsdags på.

Första stora debatten ägde sen rum i Lidköping i torsdags.

Är landsbygden viktig för framtiden och vilken väg är bäst? Låt oss diskutera.

 

SD – En fråga om enfrågeparti

Åkesson ska nyligen ha sagt att SD nu kan sätta frågan om invandring åt sidan och börja diskutera annat. Jag fick nys om detta klipp från Riksdagen via Inte rasist, men och det visar tydligen senast Åkesson försökte att diskutera annat.

Jag vet inte hur gammalt klippet är och saker har alltså hänt sen dess, men jag tycker ändå det är intressant att resonera kring. Inte minst när vi senare utvärderar resultatet av Åkessons ambitioner.

I första repliken svarar Åkesson något liknande:

Ohederligt att koppla något som är bra eller dåligt till något helt annat som inte har med saken att göra, bara för att gynna väljarna. Smått ohederlig retorik.

Till att börja med är Åkesson nästan svarslös i varje replik. Han verkar verkligen inte kunna det han står och ska svara på.

Vidare är han inte konsekvent. Han ser inte sin och sitt partis del i det han säger. Jag tänker genast på de kopplingar som SD själva gör mellan invandring och allt annat.

Är SD verkligen ett seriöst parti eller kommer de lyckas lika bra med breddningen av sin politik som med nolltoleransen mot rasism inom partiet?

Det får framtiden utvisa.


Uppdaterat:
Jag stötte på en länk från Aftonbladet där SDUs Gustav Kasselstrand hävdar att Åkesson måste blivit felciterad i artikeln i Svenska Dagbladet.

Du har hört det förut

Det är inte bara retoriska knepen som återkommer i dagens politiska utspel utan också innehållet. Jag vill visa på ett exempel genom ett citat:

Däremot fanns det en stor oro över den tjeckiska invandringen. Folket var rädda för att utlänningarna skulle ta deras jobb, att den egna kulturen och det egna språket skulle utraderas. Invandrarna beskylldes också för att vara kriminella.

Hitler och en del av hans skolkamrater var däremot motståndare till den tjeckiska invandringen. För dem handlade det om ”ett försvarskrig mot framryckande slavism”. Någon egen erfarenhet av denna fara hade de inte.

Citatet är hämtat ur Bengt Liljegrens bok ”Adolf Hitler” och jag tror att ni finner det inte helt obekant.

Jag vet inte om jag har sagt det förr men jag säger det igen – för mig är inte Sverigedemokraterna ett missnöjesparti utan ett rent populistiskt enfrågeparti med stora likheter med nazismens retorik och värderingar.

Vår energi och viljan till förbättring behövs, men på ett hållbart sätt. Inte genom att stödja ett destruktivt och alienerande parti.