Studier

Under hösten 2015 och våren 2016 kommer jag att vara tjänstledig från mitt jobb som programmerare på HMS i Halmstad för att ägna mig åt personlig utveckling i form av studier.

Hösten kommer att innehålla en blandning av Journalistik på Umeå Universitet och Klimatförändringar, jordens resurser och samhället på Högskolan i Halmstad.

På denna sida kommer jag att publicera mina utkast och slutarbeten under studietiden.


Under hösten 2017 har jag på ledig tid tagit en online-kurs via Coursera och inlämningsuppgifterna i Introduction to sustainability kommer jag att publicera här.