Konvergens, demokrati och varumärken

Så har tiden kommit till tredje utkastet i journalistkursen och den här gången handlar det om mediekonvergens. Mycket nöje.


En snabb teknikutveckling och medföljande mediekoncentration har gett upphov till en debatt om ökad demokratisering, vilket Nord et al (2014) belyser i sin debattartikel där de nämner behovet av en förändrad mediepolitik med fokus på medborgarnas och inte mediernas behov.

Internets födelse och utveckling har visserligen gjort det enklare för många att delta i debatterna men samtidigt bidragit till ökade klyftor i informationssamhället och billiga mobila enheter verkar vara av stor vikt för att inte öka klyftorna ännu mer (Weibull 2014:209).

Jenkins (2014:182-189, 190-193) beskriver väldigt viktiga delar av civilsamhällets bidrag till demokratin och samhällets utveckling när han beskriver fankulturen runt J.K. Rowlings böcker om Harry Potter. Fansen byggde upp flera sajter och ”communities” där fantasin var rådande tillsammans med samarbete, öppenhet och tolerans. Ibland blev fansajterna till komplement till det traditionella skolorna genom att själva erbjuda tjänster för att exempelvis utveckla deltagarnas skrivande.

Allt fler pedagoger inser att det som utspelar sig på dessa fansajter är en lärandeprocess som inte riktigt bejakas i rådande skolkultur eller av föräldrar då det avfärdas som triviala lekar (Jenkins 2014, 189).

Sir Ken Robinson höll 2010 en kort föreläsning (The RSA 2010) där han beskrev utbildningens påverkan på barnens utveckling. Han nämner barnens kreativitet och divergent tänkande och vikten av att det får frodas och pekar på att utbildningstänkandet fortfarande går efter löpandebandpricipen med standardiserade prov där en fråga bara har ett svar för att det ska kunna mätas.

Här kommer konvergenskulturen att spela en viktig roll. Ett öppet internet behövs för att låta konsumenter använda populärkulturen för att utvecklas. Det är genom att tänka utanför ramarna med hjälp av fantasin och genom att samarbeta man utvecklas till att delta i sin egen kultur (Jenkins 2014, 189).

När Warner Bros köpte filmrättigheterna till Harry Potter började de kontrollera hur deras varumärke användes och införde nya, hårdare policies (Jenkins 2014, 196). Policies som riskerar minska kreativiteten och lojaliteten hos fansen och i längden skada varumärket.

Hur långt kan mediebolagen gå innan de gått för långt?

I dagarna har rättegången mot Bredbandsbolaget börjat. En rättegång där åklagaren menar att Bredbandsbolaget bör blockera abonnenters tillgång till sajter som delar upphovsrättskyddat material. Målsägande är flera av Sveriges stora film- och TV-bolag som givetvis vill skydda sin intellektuella egendomar. Motståndare pekar på skillnader mot utländska domar och menar att riskerna med en fällande dom kan påverka andra frågor som har med yttrandefrihet och ett öppet, ocensurerat internet att göra (Campanello 2015).

Riskerar en fällande dom att minska tillgängligheten till all konvergerande media och därmed påverka den demokratiska processen och utvecklingen av medborgare överlag negativt?

Framtiden är onekligen spännande.

Referenser:

Weibull, Lennart; Wadbring, Ingela (2014): ”Massmedier – Nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet”, Stockholm: Ekerlids förlag, s. 203-235

Jenkins, Henry (2012): ”Konvergenskulturen. Där nya och gamla medier kolliderar”, Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB

Campanello, Simon (2015, 22 oktober) Ska operatörer tvingas blockera piratsafter som Pirate Bay? Nu avgörs det i rätten. IDG. Hämtad frånhttp://www.idg.se/2.1085/1.640306/blockering-piratsajter/sida/1/sida-1[Tidningsartikel]

The RSA (2010, 14 oktober) RSA ANIMATE – Changing paradigms. Hämtad från

https://www.thersa.org/discover/videos/rsa-animate/2010/10/rsa-animate—changing-paradigms/ [Animerad föreläsning]

Nord, Lars; Ots, Mart; Strömbäck, Jesper; Wadbring, Ingela; & Weibull, Lennart (2014, 2 oktober): ”Stoppa ökande medieklyfta för vår demokratis skull”, Dagens Nyheter. Hämtad från http://www.dn.se/debatt/stoppa-okande-medieklyfta-for-var-demokratis-skull/ [Debattartikel]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.