Ska jag jobbpendla med elcykel eller bensinbil?

På senare år har det blivit allt mer populärt med elcyklar och även jag har funderat på att ställa bilen och börja cykla. Frågan är hur jag ska tänka.

Jag har ungefär 12 km enkel väg till jobbet som jag idag ofta tillryggalägger sittandes i en bensinbil. Är det lönt för mig att skaffa en elcykel och använda den till pendling?

Låt oss sätta upp ett enkelt exempel:

Jag köper en cykel för 14000 kr och om regeringens budgetförslag om 25% avdrag blir verklighet kostar cykeln mig 10500 kr. Om jag börjar cykla två dagar i veckan och räknar snällt blir det tre mil varje dag och för enkelhetens skull antar jag att jag kommer cykla 45 veckor om året. Borträknat sommar- och julledighet samt en del andra dagar. Totalt blir det 3 x 2 x 45 = 270 mil/år.

Idag drar bilen ca 0,7 liter/mil och med ett bensinpris på 14 kr/liter blir det omkring 10 kr/mil i bränslekostnad. Totalt per år sparar jag 10 x 270 = 2700 kr på minskat bränsleköp. De 270 milen är för lite för att gå ner i försäkringskostnad och slitaget på däck och kostnad för service antar jag inte påverkas nämnvärt. Jag kan dessutom kvitta lite mot kostnaden av batteriladdningen för elcykeln.

Det tar mig då ca 4 år att spara in köpet av elcykeln.

Om jag tittar lite på utsläppsminskningar då?

Enligt en enkel uträkning på utsläppsrätt.se släpper bilen ut ungefär 0,45 ton CO2 per år.

Frågan kvarstår fortfarande – ska jag skaffa mig en cykel och börja beta av de där 270 milen och spara 450 kg CO2 varje år eller ska jag fortsätta med business as usual?