Politikernas språk och min tolkning – restaurangmomsen

Har suttit och försökt komponera ett bra och beskrivande blogginlägg om varför vi bör sänka restaurangmomsen. Jag har inte lyckats. Jag tror inte att det går.

Jag har ställt frågan till ett antal politiker i Alliansen men jag har inte fått något tillfredsställande svar. I mitt tycke är det alldeles för många variabler som ska stämma för att maximal effekt ska uppnås.

Krögarna ska sänka priserna – många tänker kortsiktigt och väljer att ta pengarna i vinst.
Om det ändå uppfylls så måste fler börja äta ute eller äta ute oftare. Att ändra beteende tar tid.
Om det ändå uppfylls måste den ökade efterfrågan resultera i att krögarna anställer fler personer.

Tyvärr. Jag tror inte att utväxlingen blir så värst bra. Inte blir jag övertygad av de svävande svar jag får från politikerna. De har bara givit mig ett enda hållbart argument och det är att det är en förenklingsåtgärd eftersom hämtpizzan får samma momssats som resataurangpizzan.

Till sist tar vi några räkneexempel:

Om du äter för 100kr är 20kr moms. Om momsen sänks till 12% kostar maten (idealt) ca 90kr dvs en prissänkning på ca 10%.

Om du äter för 200kr är 40kr moms. Om momsen sänks till 12% kostar maten (idealt) ca 180kr dvs en prissänkning på ca 10%.

Med detta räkneexempel vill jag bara visa att skillnaderna inte blir jättestora men för personlig del ser jag en större upplevd effekt på lunchmåltider för under hundralappen.

Var nu goda och fundera lite själva på om ni vill ha detta och tror på att effekterna blir som önskat eller om ni vill att pengarna går till annat.

Uppdatering 12 september:
Innan jag hann publicera inlägget fick jag tips om Ekots Lördagsintervju i P1 med Fredrik Reinfeldt från nu i lördags (tack till Linda Thulin på P4 Halland).

Jag lyssnade på intervjun och det känns verkligen som att Reinfeldt lägger an för en möjlig reträttväg. Från prognos på 15000 jobb till en osäkerhet på om det ger några jobb alls utan snarare en förbättrad möjlighet för branschen att skapa jobb. För 5,4miljarder är det alldeles för dåligt.

Tyvärr Centerpartiet. Den här gången får ni inte min röst.

Femklöverns budget – en vinst för barnen?

Fredagen den 13 maj. Femklövern – ett lokalt samarbete mellan M, Fp, Kd, C och Mp – presenterar sin budget för perioden 2012-2014 vid en presskonferens. Dagen efter skriver Halmstads ledande tidning att ”Barn budgetens vinnare”. Det stämmer till stor del eftersom det ska satsas 200 miljoner på barnen under perioden. Men är allt så bra som det låter? Låt oss titta lite närmare på vad lite av pengarna ska användas till.

Av de 200 miljonerna ska 15 användas till att minska stoleken på barngrupperna i förskolan. ”Målsättningen är att vi ska ha färre än 17,5 barn i grupperna generellt. […] Detta ska inte tolkas som att det ska finnas färre än 17 barn i alla förskolegrupper.” heter det i Hallandspostens tryckta utgåva.

Jag tycker att ambitionen att minska storleken på barngrupperna är alldeles fantastisk eftersom de generellt sett är alldeles för stora. Enligt statistik från Skolverket kan man utläsa att storleken på grupperna har ökat och personaltätheten har minskat i de flesta kommuner och län samt i riket i genomsnitt efter allt fler kommuner känt sig tvingade att öka tätheten i förskolorna. En fördjupad förklaring finns att tillgå på Skolverkets hemsida.

Förra året, 2010, var det i genomsnitt 17,8 barn i Halmstads barngrupper och för förskolor i kommunal regi var samma antal 17,5. Detta innebär ju att de 15 miljonerna ska användas till att minska storleken på de privata förskolorna samt att endast bibehålla storleken för kommunala förskolor.

Vidare var det 16 småbarnsavdelningar i Halmstad som hade fler än 16 barn och totalt 126 avdelningar som hade 18 barn eller fler. (Centern hade som mål i sitt valmanifest 2010 att småbarnsgrupperna skulle max innehålla 14 barn och max 18 barn i övriga). Det spelar ingen roll hur mycket personal det är på varje barn om barnen inte har någonstans att dra sig undan för en stunds lugn och ro. Barnen blir stressade och mår inte bra vilket tillsammans med en lika stressad förälder leder till oundvikliga konflikter av onödig karaktär när familjen träffas efter en lång dag på förskola och arbetsplats.

Politikernas budget låter bra när den presenteras men så fort man börjar fundera lite är det rätt tomma ord som publiceras. För att övertyga mig om att tankarna är bra vill jag ha ökad öppenhet och transparens samt en bra beskrivning av ur planen ska leda till målet.