Att ändra attityd – en konst eller ren dumhet?

Efter att ha träffat herrarna bakom God Livsmiljö Halmstad (FB) under Enslövsdagen insåg jag att jag nästan helt bytt fot avseende vibdkraftetableringen runt Sennan och Åled.

När jag från början hörde om Triventus och Stena Renewables planer blev jag bestört och ville inte på något vis att det skulle ske. I första hand på grund av påverkan på barnen i skolan och risken för problem liknande de i Hishult.

Efter att senare ha läst, hört och diskuterat en hel del bestod mitt motstånd i huvudsak av att förhindra åverkan på Kaneberg och att kommunen måste vara medveten om hurnedmontering och avvikelser från MKB ska hanteras.

Så igår tog det ytterligare en liten vändning. Den här gången insåg jag att Kaneberg förmodligen inte påverkas särskilt mycket. Dock finns det en överhängande risk att en huvudvattenåder för Halmstads dricksvatten kommer att påverkas eller rent av förstöras. Det kommer också att bli en del miljöproblem, bla avisningsmedel som sprids långväga i naturen och hanteringen av uttjänta rotorvingar. Glasfiber är ännu inte återvinningsbart. Dessutom kommer flertalet av 8680 transporter gå längs Åleds stora väg mot skolan under ca 18mån. Det är ca 2 transporter på 3 timmar dygnet runt.

Det jag inte har nämnt är några saker som har funnits med hela vägen och som min inställning inte har förändrats gentemot. Detta återkommer jag till.

Det är hur som helst rätt intressant hur attityden förändras med kunskap och viljan till densamma.

Politikernas språk och min tolkning – restaurangmomsen

Har suttit och försökt komponera ett bra och beskrivande blogginlägg om varför vi bör sänka restaurangmomsen. Jag har inte lyckats. Jag tror inte att det går.

Jag har ställt frågan till ett antal politiker i Alliansen men jag har inte fått något tillfredsställande svar. I mitt tycke är det alldeles för många variabler som ska stämma för att maximal effekt ska uppnås.

Krögarna ska sänka priserna – många tänker kortsiktigt och väljer att ta pengarna i vinst.
Om det ändå uppfylls så måste fler börja äta ute eller äta ute oftare. Att ändra beteende tar tid.
Om det ändå uppfylls måste den ökade efterfrågan resultera i att krögarna anställer fler personer.

Tyvärr. Jag tror inte att utväxlingen blir så värst bra. Inte blir jag övertygad av de svävande svar jag får från politikerna. De har bara givit mig ett enda hållbart argument och det är att det är en förenklingsåtgärd eftersom hämtpizzan får samma momssats som resataurangpizzan.

Till sist tar vi några räkneexempel:

Om du äter för 100kr är 20kr moms. Om momsen sänks till 12% kostar maten (idealt) ca 90kr dvs en prissänkning på ca 10%.

Om du äter för 200kr är 40kr moms. Om momsen sänks till 12% kostar maten (idealt) ca 180kr dvs en prissänkning på ca 10%.

Med detta räkneexempel vill jag bara visa att skillnaderna inte blir jättestora men för personlig del ser jag en större upplevd effekt på lunchmåltider för under hundralappen.

Var nu goda och fundera lite själva på om ni vill ha detta och tror på att effekterna blir som önskat eller om ni vill att pengarna går till annat.

Uppdatering 12 september:
Innan jag hann publicera inlägget fick jag tips om Ekots Lördagsintervju i P1 med Fredrik Reinfeldt från nu i lördags (tack till Linda Thulin på P4 Halland).

Jag lyssnade på intervjun och det känns verkligen som att Reinfeldt lägger an för en möjlig reträttväg. Från prognos på 15000 jobb till en osäkerhet på om det ger några jobb alls utan snarare en förbättrad möjlighet för branschen att skapa jobb. För 5,4miljarder är det alldeles för dåligt.

Tyvärr Centerpartiet. Den här gången får ni inte min röst.

Moderaterna – svarar det vi vill höra

I april hade jag en kortare frågestund med Centerpartisterna Ola Johansson och Annie Johansson i samband med deras debattartikel i Hallands Nyheter. Jag frågade dem om hur sänkt restaurangmoms är tänkt att ge fler jobb och det handlar om att efterfrågan ökar och fler måste anställas för att bibehålla servicen. Bra.

Eftersom jag är sakpolitiskt okunnig passade jag på att ställa frågan om inte sänkta arbetsgivaravgifter skulle få en bättre effekt eftersom jag befarar att sänkt restaurangmoms bara kommer att hamna i mellanhändernas fickor. Jag fick till svar att Centerpartiet driver den frågan också men eftersom forskningen och ”de andra” i Alliansen menar att sänkt arbetsgivaravgift ger högre löner så driver inte Alliansen detta alternativ.

Eftersom Moderaterna är i särsklass störst i Alliansen så tolkar som att de är emot förslaget.

När jag senare läser en debattartikel i Hallandsposten blir jag riktigt konfunderad. Där skriver de Moderata riksdagsledmöterna:

För att ungdomar lättare ska få jobb har vi bland annat halverat arbetsgivaravgifterna för personer under 26 år. Detta har lett till att fler unga kunnat få in en fot på arbetsmarknaden.

Hmmm. Är det så att om arbetsgivaravgiften sänks för de under 26år ger det fler jobb, annars leder det bara till högre löner?

Nej. Jag tror att det är en bra idé så länge det är en Moderat idé.

Alliansen bidrar till att förstöra den politiska debatten

Alliansen har varit en enhet under lång tid och det var aldrig någon tvekan om att fortsätta samarbetet över förra valet och man stod även som vinnare med 49,28% av rösterna. När jag nu sammanfattar läget efter två veckors intensivt twittrande går det inte att komma till en annan slutsats än att Alliansen bidrar till att förstöra det politiska klimatet och debatten idag. Hur då undrar ni säkert. Jag ske ge några exempel som indikerar på det.

Politisk stolthet

De senaste veckorna har vi flera gånger sett hur debattinlägg, krönikor, bloggar och tweets som har gått till hårt angrepp mot Alliansens och de enskilda partiernas politik. Det rör sig om allt från utförsäkring av sjuka till Vattenfalls fallskärmar. Det som händer i debatten är att Alliansen står i ena änden och oppositionen i andra och de försöker desperat att klara sig ur de enskilda och otrevliga situationerna. Båda sidor är till bredden fyllda med prestige och lägger för mycket energi på att hålla sina åsikter som sanna i stället för att släppa lite på stoltheten och diskutera fram vad som är bäst för samhället och dess invånare. Alliansen står hårdnackat fast vid att den nya socialförsäkringen är bra men innehåller brister som borde ses över, men inget händer. De är helt klart rädda för att sträcka ut en hand och anamma oppositionens tankar för att få till en bra lösning. Ett exempel på att mer energi läggs på att skälla på andra är en socialdemokrat som menar att Alliansens brist på agerande finansierar jobbskattaavdragen. Den typen av uttal kostar mer än det smakar och gagnar ingen annan än de redan övertygade. Det gör också att motståndet mot båda sidor ökar och föraktet mot politiker likaså.

Socialdemokraternas tillbakagång justeras med stora medel och ny partiledare och styrande skikt har tillkommit under mars månad. Senaste mätningen från Skop visar att Socialdemokraterna ökar lite grann medan Centern och Kristdemokraterna trillar under 4%-gränsen och skulle hamna utanför Riksdagen vid val idag. Att jämföra med riksdagsval är inte helt rättvist eftersom det ofta tillkommer och då ökar siffrorna för båda partierna. Centern siktar nu på ett nytt idéprogram till extrakongrssen i höst samtidigt som krav på en ny partiledare bubblar fram. Jag tro inte att det kommer att för att Centern ska mäkta med att vända uppåt från  på kräftgången.

Kompromissandets avgrund

Centerns Johan Lindander säger sanningen om Alliansarbetet:

“Vi är en del av regeringen och regeringen fattar alltid beslut i enighet. Vi måste göra kompromisser, så fungerar politiken”

Vid senaste valet fick Alliansen tillsammans dryga 49% av rösterna i riket 2010 som fördelades så här:

M 30%  (61% av Alliansen)
C 6,5%  (13%)
Fp 7%  (14%)
KD 5,5%  (11%)

Om man applicerar Lindanders uttalande på fördelningssiffrorna ovan innebär det att Centern måste kompromissa bort 87% av sina åsikter, förutsatt att de är ensamma om åsikten i Alliansen. I de frågor de har mer eller mindre gemensamma drag med andra partier minskar siffran och möjligheten till att driva igenom partiets egna åsikter ökar. De frågor det handlar om är bl.a. IPRED, FRA, PNR och datalagringsdirektivet. Piratpartiets ordförande Anna Troberg har skrivit om hur Centern snuvar väljarna på integriteskonfekten. En stor del av sympatisörerna känner sig lurade och svikna då Centern gång efter annan kompromissar i frågor som väljarna brinner för och det får till följd att stödet minskar.

Bryt alliansen nu

Det jag vill visa på är att Moderaterna har en alldeles för stor makt över Alliansen och den enda chansen Centern och de andra partierna i Alliansen har att överleva valet 2014 är att bryta upp nu och börja föra en varmare politik med vitala debatter som visar på en vilja att göra saker bättre och inte fokuserar på allianser och blockpolitik. Det gynnar ingen mer än toppen. Sätt ner foten och ta mer plats eller bryt alliansen.