Min farfar

Texten är nedskriven av ”gubben” själv under hösten 1987 eller våren 1988 och var ursprungligen tänkt att vara en intervju gjord av mig som en del av Barnkunskapen i årskurs 8 på Paradisskolan i Nybro.

Anledningen till att jag väljer att publicera texten är att min farfar gick bort i mars 2015. Efter att ha trillat i hemmet och brutit lårbenet fick han spendera sitt sista år på äldreboendet Berga Backe där han även drog sitt sista andetag. Jag var där.

Det här är historien om en pojke från småländska Läckeby som växte upp under tidigt 1900-tal och sedermera blev min farfar.

Första delen           Andra delen

Foto 2015-03-16 22 04 11

Andra delen

Vid sju års ålder börjades skolan som var belägen ca 7 km från hemmet. Lektionen börjar kl 08.00 på morgonen och slutade omkring kl 15.00. Cykel fanns inte utan det var till att promenera de 7 km till och från skolan medhavande ett par smörgåsar och en liten flaska mjölk lindad i tidningspapper för kylans skull. Allt förvarades i unikabox eller ryggsäck.

Varje dag var det läxläsning vid hemkomst. Bibel och psalmbok var ett måste att kunna. Vissa dagar i klass 4-6 förekom träslöjd 2 timmar i veckan. Lärarna var stränga då de t.o.m. på rasterna gick runt och höll uppsikt över samtliga ungar och om någon gjort fuffens blev det örfilar och kvarsittning efter skolans slut.

Söndagar och sommarlov var de tider som ägnades åt lite fritid med lek i skog och mark, fiske i närliggande vattendrag, bärplockning m.m. Plocka bär fick göras inte endast i skog utan även i träd på eftersommaren. S.k. svarta moreller kunde man plocka i 5 lit krukor för 5 öre st/kruka. Kyrkbesök gjordes sällan men i varje fall minst varje julotta. Till kyrka och skola kunde vara jobbigt att gå på vintertid med dåligt öppnade vägar och mycket snö. Snöröjning gjordes med träplogar som drogs av ett par hästar. Det var svårt för barnen då t.ex. skidor saknades.

Skoltiden varade under sex (6) klasser, fortsättningsskola 2 terminer samt konfirmation. De två sistnämnda utfördes parallellt med varandra. Efter avslutad skolgång vid ca 12 års ålder var det dags att söka sitt eget uppehälle. Under konfirmationstiden var den första anställningen stalldräng med arbete på gården kl 05.00 -19.00 på de läsfria dagarna. Bostaden då blev ett iordningställt rum i ett uthus.

Det var inte bättre förrDessbättre har dessa tider runnit undan och dagens ungdom kan aldrig tänka sig ett sådant dåtida förhållande.

Första delen

”Gubben” föddes 1922 i en liten stuga om innehöll ett något större rum samt ett lite rum, en så kallad kammare, samt ett kök. Huset var gammalt och byggt av liggande timmer tätat med mossa och utvändigt klätt med stående brädor. Det fanns ingen veranda eller köksfarstu utan dörr till ex.v. köket öppnades rakt ut i det fria.

Husets fastighet hade en markyta som var ca 4 tunnland eller 2 ha. Brunn saknades. Uthus fanns med plats för en ko, en gris samt några höns. Uthus och ”utedass” var beläget ca 100 meter från huset. En jordkällare för rotfrukter och saltfläsk var byggd under uthusets ena gavel. För att rotfrukter inte skulle förstöras av kyla vintertid fanns plats för halm och hö. Fodret var också inrymt i ”logen” intill samt över ladugården. Utrymmet över kallades ”slindret”.

Boningshuset som var helt omodernt byggdes om 1935 med installation av el och vatten (handpump) samt ”slask” till avlopp i s.k. tvåkammarbrunn. Under uppväxttiden 0-6 år var bekymmersamma med t.ex. värme från en öppen spis i rum samt vedspis i kök. I kök fanns också en stor bakugn för storbak av bröd. Den kunde mycket sällan utnyttjas då mjöl saknades på grund av fattigdom. Ljuset i rummen kom under mörker från lampor med fotogen eller karbid. Något stearinljus förekom också.

Föräldrarna som var fattiga hade mycket få ägodelar och kläder. Fadern arbetade som skogsarbetare och ofta som jordbruksarbetare. Modern var behjälplig vid böndernas storkalas, potatisplockning, tvätt m.m. Vad gällde mat försökte man nog att hålla både god kvalitet och smak. Potatis var huvudingrediensen. Ofta var det storsill s.k. spickesill som ingick i rätten. Vid stekning av fläsk tilldelades för barnen endast varsin bit. Söndagar var det högtid där någon större köttbit serverades. Frukost var alltid välling kokt på gryn gjorda av egna potatis.

Andra delen