Varför engagerar vi oss egentligen?

Har du någonsin ställt dig den frågan? Varför engagerar du dig politiskt, i föreningar eller klubbar?

En del sitter hemma och gnäller och tror att de förstår sig på det som är föremål för deras gnäll, andra sitter med i festkommittéer och står i butiken för golfklubben medan en tredje jobbar med föräldraförening eller är aktiv medlem i ett politiskt parti på någon nivå.

Varför är det så? Varför gör du det du gör?

Våren är här. Äntligen. Eller?

Idag har det varit en fantastisk dag vädermässigt. 11 grader och klarblå himmel. Fåglarna kvittrar och blommorna börjar så smått att blomma. Det är underbart.

Samtidigt befinner vi oss mitt i årsmötessäsongen. Det stora flertalet föreningar ska förändras styrelsemässigt och det är ständigt ett slit att hitta bra representanter för varje förenings. Den här veckan har Åleds GF såväl som Enslövs Samhällsförening årsmöte och det är ännu inte riktigt säkert att styrelserna blir fulltaliga. Frågan är vad det kommer att innebära för samhällets framtid.

Själv sitter jag med i styrelsen för Åleds Väg- och Samfällighetsförening och har gjort så sen den återstartades 2008. Innan dess sköttes hela föreningen av Bo Bäck som efter en lång tid till slut beslutade sig för att det fick vara nog och meddelade Länsstyrelsen att föreningen skulle bli utan styrelse. Detta gjorde att Länsstyrelsen tillsatte en syssloman vars enda uppgift var att se till att föreningen fick en fungerande styrelse igen. Detta kostade 1100kr per timme exklusive moms och meddelades i ett massutskick. Jag ville veta vad det var för hutlösheter som pågick och gick på det annonserade informationsmötet och på den vägen är det.

Efter ett första år som styrelsesuppleant har jag innehaft posten som sekreterare och de övriga ledamöterna i styrelsen har varit desamma med undantag av en suppleant som har bytts ut. Samtliga ledamöter i styrelsen börjar tröttna på sina uppdrag och vi ser helst att det sker lite förnyelse. Om inte kommer vi inom snar framtid ställa våra platser till förfogande och föreningen blir återigen vilande med samma följder som tidigare. Åleds samfällighet kommer att faktureras sysslomannaarvode. Och vi har inget val. Trots föreningsfrihet är detta ett tvång. Enligt lag är varje fastighetsägare medlem i samfälligheten vare sig de vill eller inte och det är alltså bara att gilla läget.

Så. De flesta föreningar är frivilliga men inte den här och när jag och mina styrelsekollegor inte vill  styra skutan längre kommer det drabba alla som bor inom samfälligheten.

Tänk efter och gör det rejält. Ert engagemang är för bygden.

Föreningslivet – livlinan för små samhällen

Jag bor i mindre tätort en dryg mil utanför Halmstad centralort. Här, i Åled, finns det drygt 500 hushåll och det bor drygt 1600 invånare och samhället tillhandahåller en del bekvämligheter som jag tror är väldigt vanligt förekommande i tätorter av liknande storlek. Det är bl.a. närbutik, gatukök, pizzabutik, distriktsköterskemottagning.

Efter att ha bott i Åled i 6,5år har jag märkt att det enda som bidrar till att samhället fortfarande växer är engagemanget från dess invånare. Vi har en samhällsförening tillsammans med grannsamhället Sennan, vi har idrottsklubbar, pensionärsföreningar, nykterhetsditon, pubkvällar, kulturträffar och mycket mer. Alla dessa föreningar kan samlas under samhällsföreningen för att verka för Åleds bästa.

Det hela blir ännu roligare av att Halmstads politiker lyssnar på föreningarna och verkar vilja hjälpa till att bidra till att samhället utvecklas. Vi deltar bl.a. som första föräldraförening i planeringen av renoveringen av Enslövsskolan. Medverkan är visserligen begränsad till att lämna kommentarer och önskemål, men det spelar mindre roll. Vi är med och kan påverka.

Jag vill härmed hylla Åleds föreningsliv och alla engagerade människor. Det är genom er som vi ger liv till vårt samhälle!