Förskolans kvalitet – storlek eller personal?

I lördagens Hallandsposten läste jag om hur politiker och tjänstemän i Hylte ser på förskolegruppernas storlek. Tre politiker inom den rödgröna gruppen vill som ett första mål komma ner till riksgenomsnittet som är 17,5 barn per avdelning. I september var det 20 barn inskrivna per avdelning i Hylte, så målet är fullt förståeligt. Barn- och ungdomskontoret tycker att ”avdelningsstorleken är ett trubbigt instrument” och lyfter i stället fram antalet anställda per barn.

Barn i daghem/förskola (Skolverket)

Jag vet inte om det är artikelförfattaren som skrivit dåligt och inte lyckas få fram det som egentligen sägs och menas eller om det är jag som tolkar det galet, men jag får uppfattningen av att man till stor del jobbar för det ena eller det andra. Antingen är det antalet barn per grupp eller antalet barn per personal som är avgörande.

 

 

Tänk om det inte är svart eller vitt den här gången heller, utan att det bästa är en kombination av de två mätetalen? Ibland känns det som om denna frågeställning är  helt främmande för de som jobbar med frågorna. Varför är det så svårt?

Jag avslutar med lite statistik från Skolverket. Statistik som visar att antalet barn per avdelning har ökat precis som antalet barn per personal. Den stora försämringen kom i mitten av 90-talet som del av kommunernas försämrade ekonomi några år tidigare.

Frågan är om våra barns framtid går att värdera i pengar?

Att ändra attityd – en konst eller ren dumhet?

Efter att ha träffat herrarna bakom God Livsmiljö Halmstad (FB) under Enslövsdagen insåg jag att jag nästan helt bytt fot avseende vibdkraftetableringen runt Sennan och Åled.

När jag från början hörde om Triventus och Stena Renewables planer blev jag bestört och ville inte på något vis att det skulle ske. I första hand på grund av påverkan på barnen i skolan och risken för problem liknande de i Hishult.

Efter att senare ha läst, hört och diskuterat en hel del bestod mitt motstånd i huvudsak av att förhindra åverkan på Kaneberg och att kommunen måste vara medveten om hurnedmontering och avvikelser från MKB ska hanteras.

Så igår tog det ytterligare en liten vändning. Den här gången insåg jag att Kaneberg förmodligen inte påverkas särskilt mycket. Dock finns det en överhängande risk att en huvudvattenåder för Halmstads dricksvatten kommer att påverkas eller rent av förstöras. Det kommer också att bli en del miljöproblem, bla avisningsmedel som sprids långväga i naturen och hanteringen av uttjänta rotorvingar. Glasfiber är ännu inte återvinningsbart. Dessutom kommer flertalet av 8680 transporter gå längs Åleds stora väg mot skolan under ca 18mån. Det är ca 2 transporter på 3 timmar dygnet runt.

Det jag inte har nämnt är några saker som har funnits med hela vägen och som min inställning inte har förändrats gentemot. Detta återkommer jag till.

Det är hur som helst rätt intressant hur attityden förändras med kunskap och viljan till densamma.

Femklöverns budget – en vinst för barnen?

Fredagen den 13 maj. Femklövern – ett lokalt samarbete mellan M, Fp, Kd, C och Mp – presenterar sin budget för perioden 2012-2014 vid en presskonferens. Dagen efter skriver Halmstads ledande tidning att ”Barn budgetens vinnare”. Det stämmer till stor del eftersom det ska satsas 200 miljoner på barnen under perioden. Men är allt så bra som det låter? Låt oss titta lite närmare på vad lite av pengarna ska användas till.

Av de 200 miljonerna ska 15 användas till att minska stoleken på barngrupperna i förskolan. ”Målsättningen är att vi ska ha färre än 17,5 barn i grupperna generellt. […] Detta ska inte tolkas som att det ska finnas färre än 17 barn i alla förskolegrupper.” heter det i Hallandspostens tryckta utgåva.

Jag tycker att ambitionen att minska storleken på barngrupperna är alldeles fantastisk eftersom de generellt sett är alldeles för stora. Enligt statistik från Skolverket kan man utläsa att storleken på grupperna har ökat och personaltätheten har minskat i de flesta kommuner och län samt i riket i genomsnitt efter allt fler kommuner känt sig tvingade att öka tätheten i förskolorna. En fördjupad förklaring finns att tillgå på Skolverkets hemsida.

Förra året, 2010, var det i genomsnitt 17,8 barn i Halmstads barngrupper och för förskolor i kommunal regi var samma antal 17,5. Detta innebär ju att de 15 miljonerna ska användas till att minska storleken på de privata förskolorna samt att endast bibehålla storleken för kommunala förskolor.

Vidare var det 16 småbarnsavdelningar i Halmstad som hade fler än 16 barn och totalt 126 avdelningar som hade 18 barn eller fler. (Centern hade som mål i sitt valmanifest 2010 att småbarnsgrupperna skulle max innehålla 14 barn och max 18 barn i övriga). Det spelar ingen roll hur mycket personal det är på varje barn om barnen inte har någonstans att dra sig undan för en stunds lugn och ro. Barnen blir stressade och mår inte bra vilket tillsammans med en lika stressad förälder leder till oundvikliga konflikter av onödig karaktär när familjen träffas efter en lång dag på förskola och arbetsplats.

Politikernas budget låter bra när den presenteras men så fort man börjar fundera lite är det rätt tomma ord som publiceras. För att övertyga mig om att tankarna är bra vill jag ha ökad öppenhet och transparens samt en bra beskrivning av ur planen ska leda till målet.