Intressedemokrati

En del frågor är man intresserad av och rent av brinner för. Då vill man gärna vara med och bestämma via folkomröstningar eller under ännu mer direktdemokratiska former.

”Jag vill att Najaden ska stanna i Halmstad! Folkomröstning!”

I de allra flesta fall är man dock inte särskilt intresserad av frågorna som hanteras av och inte heller beredd att ta ansvaret av konsekvenserna beslutet får. Har ni någonsin läst igenom handlingarna till ett KF-möte?

Därför överlåter vi beslutsrätt och ansvar till politikerna genom vår representativa demokrati. På gott och ont.

Ett samtal om humanismen i Halmstad

Vad är andra människors trygghet värd?jennyåjag

Vad är andra människors frihet värd?

I onsdag morse hade jag ett samtal med Centerpartiets gruppledare för kommunfullmäktige i Halmstad, Jenny Axelsson. Vi pratade om nya svenska medborgare, migration och humanism.

Så här låter det:

Bostäder i Halmstad

Läste i dagens Hallandsposten en insändare där en smått förskräckt Frösakullsbo ställer sig frågan om byggnation av fem femvåningshus och ett fyravåningshus är sättet man vill bevara och utveckla Frösakull på. Ärendet finns att hitta på kommunens hemsida för aktuella detaljplaner och samrådsmöten ska hållas i Frösakull 27 och 28 juni, för de som har särskilt intresse.

För inte allt för länge sedan pratades det väldigt mycket om det planerade höghuset på Nyhem, vilket gav upphov till kraftiga protester hos både boende och politiker. På kommunfullmäktigemötet 24 april var ärendet uppe och beslut togs att godkänna projektet.

Varför nämner jag dessa båda projekt? Gemensamt för dem är att de som bor i områdena inte verka vilja att det byggs nya bostäder där, åtminstone inte på det sätt som föreslås. Frågan är hur vi ska kunna säkerställa nybyggnad av bostäder i Halmstad centralort utan förtätning i de redan existerande områdena? Det blir ett givande och tagande och det handlar om att det blir högsta möjliga effekt utan att det svider för mycket. Där har vi det svåra.

De alternativ som finns är att vi ökar Halmstads yta ännu mer genom att ta skog eller åkermark i anspråk. För mig är det inget bra alternativ. Höghuset på Nyhem och projektet i Frösakull bidrar båda till ett antal nya lägenheter, däribland ca 100 hyreslägenheter, blir tillgängliga.

Så, vilket är bästa sättet att klara behovet av bostäder i Halmstad? Det är inte säkert vi får reda på men planer och ambitioner finns.

Resonera mera – annars tas vi över av Borg

Under de senaste veckorna har det i Hallandsposten debatterats om Halmstads flyktingmottagning. Det är lite oroväckande att de enda politikerna från Halmstad som deltar är från SD. Inte en enda annan lokal politiker har uttalat sig. Det har däremot en Fp-politiker från Hylte.

Jag har behandlat ämnet i några tidigare inlägg 15/10 och 16/10 och i lördags kom det ytterligare en replik i debatten, den här gången från Oleg Datsishin (SD), där han kommenterar Niclas Erlandssons tidigare svar.

Det är i huvudsak tre saker jag vill kommentera.

Papperskorgar

Till att börja med avslutar Niclas E med, vad jag tycker, en olycklig formulering.

Flyktingpolitiken är gemensam för vårt land, och ansvaret ska delas mellan alla kommuner.
Så att det då skulle genomföras en folkomröstning i Halmstad, som SD kräver, hör hemma i papperstunnan.

Till saken hör att en ledare i Hallandsposten tidigare uttryckt sig i termer som att alla SDs motioner hör hemma i papperskorgen. Jag tycker att det är fel att bara för att det är SD så ska allt förkastas. Möt det ärligt i stället för att hela tiden vara tysta och klassa det som skräp. Det beteendet kommer bara föda mer motstånd och än mer sympatier för SD. Därför behöver Niclas stöd i sitt debatterande med SD.

Halmstads politiker – skärp er!

Möjlighet till påverkan

Olegs D gör sedan sin egen tolkning av Niclas Es åsikt om folkomröstning. Oleg D skriver:

Men Folkpartiet i‑Sverige verkar tycka att folket här bör rösta en gång per fyra år och sen hålla käften.

Här har du fel Oleg D. Det finns fler sätt än val och folkomröstningar för påverkan. Det handlar om folkrörelse och engagemang. Ställ krav och visa intresse och sträva efter förbättring.

Yttrandefrihet och sanning

Som avslutning i sitt inlägg skriver Oleg D att:

Vi i SD förnekar inte folkets rätt att yttra sig och veta sanning.

Självklart Oleg D, ska folket ha rätt att yttra sig. Vi får säga nästan vad vi vill, vart vi vill och när som helst, men jag undrar fortfarande vad en folkomröstning i Halmstad om flyktingmottagning har med sanning att göra? Sanning om folkets åsikt, ja, men vad mer?

Assimilering

Till sist vill jag förklara rubriken. Niclas E måste få hjälp av lokala politiker i diskussionen med SD. Om man fortsätter tysta deras förslag genom att hänvisa dem till papperskorgar runt om i kommunen eller om man fortsätta att träta mellan S och Alliansen, så kommer stödet för SD att öka och till slut kommer de få reell makt och alla tvingas assimileras, på samma sätt som Borg gör i Stark Trek.

Uppdatering om folkomröstning

Jag börjar med att uppdatera gårdagens post.
Efter förfinad sökning hittade jag länken till ledaren och införde den i posten. Sen måste jag bara kommentera själva ledaren också. I min värld ska en ledare vara lite bättre och hålla en lite högre nivå än vanligt fikabordssnack och med tanke på det avslutas den på ett riktigt korkat sätt.

Motionen kommer tack och lov att gå samma väg som tidigare motioner från det hållet – nämligen rakt ned i papperskorgen, där den hör hemma.

Att utgå från att allt som SD säger är idiotiskt föder bara mer sympatier. Granska i stället det de säger och bemöt det konstruktivt.

——

Så till den nya informationen jag hittade när tittade lite noggrannare i lördagens HP idag. Det var en andra tråd om SDs motion om folkomröstning om Halmstads flyktingmottagning. I går skrev jag som sagt om Ronny Ledströms kommentar på en ledare och idag fyller jag på med mer.

I HP igår tycker signaturen L Johansson att folket ska få bestämma i frågan om Halmstad ska ta emot fler flyktingar eller inte. LJ tar sats i Niclas Erlandssons insändare och tycker att om vi har råd med att ta emot flyktingar har vi också råd med en folkomröstning. Det är förmodligen sant, men som jag skrev igår, helt ointressant. Att blanda in åsikter via en folkomröstning är inte bra.

Det är däremot viktigt att politiker vågar göra förändringar som leder till det bättre, men det är en annan sak. Att förändra flyktingpolitiken är ett tabu ämne. Men fram med diskussionen, ta den öppet och gå inte som katten kring het gröt. Använd inte argument som är tomma bara för att verka övertygande. Försök förklara hur ni resonerar. En politiker som försöker verka trovärdig men använder konstiga argument blir bara offer för förakt.

Sanningen i form av folkomröstning

I en debattartikel i fredagens Hallandsposten frågar sig Sverigedemokraten Ronny Ledström

Varför är  HPs ledarskribenter så rädda för en demokratisk folkomröstning?

Frågan kommer från en ledare i Hallandsposten den 7 oktober och från SDs hårt drivna invandringspolitik och det faktum att SD har lagt en motion till Halmstads kommunfullfäktige om att avsluta avtalet med Migrationsverket om att ta emot 150 flyktingar per år. Ledström menar att detta är den enda delen i invandringsfrågan som kommunerna själva kan påverka och tycker vidare att

Halmstadborna borde i en demokratisk anda få säga sitt i en fråga som påverkar Sverige och Halmstad så oerhört ekonomiskt och socialt som invandringen

Det är just det, att i en fråga som påverkar Sverige och Halmstad så oerhört ekonomiskt och socialt, kan man inte låta åsikter och känslor bestämma allena. Kunskap i sakfrågan måste få vara avgörande. En folkomröstning handlar inte om folkets samlade kunskap i en fråga, utan folkets samlade åsikt i frågan. Folket kan omöjligt ha all kunskap som krävs för att kunna ta ett bra beslut.

Därför, Ronny Ledström, är nog Hallandspostens ledarskribenter och jag rädda för att Halmstadborna ska få säga sitt. Ett beslut baserat på åsikt och inte kunskap är oftast ett dåligt beslut. Det är därför dags att börja tala allvar med SD och snacket om folkomröstning.

Uppdaterad 16-okt, 2011
Efter förfinad sökning hittade jag länken till ledaren och införde den ovan. Sen måste jag bara kommentera själva ledaren också. I min värld ska en ledare vara lite bättre och hålla en lite högre nivå än vanligt fikabordssnack och med tanke på det avslutas den på ett riktigt korkat sätt.

Motionen kommer tack och lov att gå samma väg som tidigare motioner från det hållet – nämligen rakt ned i papperskorgen, där den hör hemma.

Att utgå från att allt som SD säger är idiotiskt föder bara mer sympatier. Granska i stället det de säger och bemöt det konstruktivt.