Olämpliga nämndemän och rättssäkerhet

Vad kan ni om det svenska nämndemannasystemet? Vet ni om att det är de politiska partierna som utser nämndemän i förhållande till det antal mandat de får i kommunvalen?

Jag vill att ni lyssnar på när Christoffer Gummesson och Magnus Esser Bengtsson från Inte Rasist Men poddcast diskuterar olämplighet och annat rättsosäkert.

Inslaget börjar efter 27:21.