Regelmakare i verkligheten?

Har det inte på senare tid uppdagats flera system där reglerna till viss del inte är anpassade till verkligheten? Jag tänker på exempelvis fas3-jobb och sjukförsäkringen men även vindkraftsetableringen som en del av energimålen.

Samtliga ovan nämnda förändringar har till syfte att förbättra de system som de ersätter och att föra samhället en bättre framtid till mötes. Nu visar det sig att detta inte stämmer eftersom det finns ett antal rejäla brister som tyder på att de som bestämmer och utformar systemen inte har full koll på hur saker egentligen fungerar. När sedan kritik framförs antas en försvarsställning och en sedvanlig pajkastning tar sin början. Jag har skrivit om detta beteende tidigare.

Jag önskar att fler som är med och bestämmer ger sig ut i samhället och testar på, jobbar, lever och verkligen försöker förstå vad det är de bestämmer om. Tänk om fler lokal- och regionalpolitiker tar sig tid att prata med de närmaste väljarna. Vilken chans till förståelse! Stig ner från maktens höga hästar och börja använda empati och inlevelseförmåga till att utnyttja ert mandat. Ni bestämmer inte för er egen skull utan för vår.

Det är därför Twitter och andra transparensfrämjande hjälpmedel är så betydelsefulla.

Nu är vi där igen – hätsk debatt utan vinnare

Precis som med diskussionen om vindkraftsutbyggnaden har nu debatten om Alliansens sjukförsäkring hamnat i samma dödläge där endast redan övertygade håller med respektive sida och inga sakliga diskussioner förs utan allt slutar i pajkastning där man beskyller varandra för liknelser vid Hin Håle och att man ska behålla sina vidskepelser för sig själv.

Vad är detta? Det är bilden av som ges av media. Hur det egentligen går till i Socialförsäkringsutskottet eller i de olika partierna vet jag ytterst lite om.

Jag menar att Alliansen tycker att den nya sjukförsäkringen är bra och många fler klarar sig bättre än förut. Oppositionen tycker att det finns alldeles för många  som blir utförsäkrade och hamnar i slaskhinken. DET STÄMMER! Båda sidor har rätt! Försäkringen är bättre än den gamla på många punkter MEN det är många som hamnar mellan stolarna och blir utförsäkrade.

Det viktigaste nu är att lyfta tillbaka debatten dit och ta tag i de verkliga problemen och framför allt – prata om samma saker när ni debatterar. Ni kan inte stå och skrika åt varandra att ”Det är bättre  nu!”, ”Nej! Fler utförsäkras!” osv. Besluta er för vad ni ska diskutera och gör sen det.

Avslutningsvis länkar jag till två artiklar som har med ämnet att göra och som till viss del belyser det jag nämner. Malin Lernfelts ledare i GP och Danne Norlings blogg om Ulf Kristersson.

I största välmening vill jag också passa på att dela några lekmannatips:
Alliansen – försök att göra något åt de ökade antalet utförsäkrade innan årsskiftet
Oppositionen – undvik att kalla de som försöker för kättare, man måste inte följa sitt partis åsikter slaviskt

Jag är övertygad om att det nya systemet blir bra bara de uppenbara luckorna täpps till och det fort – det är ändå människors liv och hälsa det handlar om.