Det handlar inte om de svenska bönderna

Det handlar i första hand inte om att värna de svenska bönderna. Det handlar om allas vår framtid, om en hållbar framtid fri från penicillinresistenta bakterier.


Bönder varnar för USA-avtal

Handelsavtal kan vara bra, men att låta jakten på billigaste varan vara i fokus och därmed sätta våra egna medvetna miljö- och hälsoprioriteringar ur spel är helt enkelt inte vettigt. Det är rent av oklokt.

Vissa ideologiska saker går helt enkelt inte att förhandla bort.